Laster...

 

Straumen gård ligger idyllisk til inne i Ranas

skjærgård midt mellom by og kyst.

 

Litt om gården:

Gården byr på et variert mangfold av  natur- og gårdsopplevelser innen moderne og gammel gårdsdrift.

På gården bor Edel og Jørgen, og deres tre barn samt to katter og en besøkshund. I fjøset bor 120 vinterfora sau, 4 høner og en hane samt kaninen Ole Tobias. Gården er medeier i Melkebarten samdrift med produksjon av melk og storfekjøtt. I tillegg har gården to fjellgårder som ligger i nærheten. 

   

 

 

Vi på gården:

Jørgen er bonde og snekker og liker jakt og fiske.

Edel er praktisk estetisk faglærer og har hovedansvaret for gårdens Inn på Tunet - tilbud. Med erfaring fra arbeid med unge med ulike behov for tilrettelegging, tilpasser vi tjenester alt etter den enkeltes behov og interesser.

                                            

    

Inn På Tunet tilbud:

Vi har fokus på nære, trygge relasjoner og verdien av å mestre dagliglivet. Sammen finner vi den gode samtalen som skal ligge til grunn for positivitet og utvikling. Gleden av å se andre lykkes er et overordnet mål og som gjenspeiles i alle aktiviteter og arbeid som gjøres. Straumen gård ønsker å være med på å bidra til økt fysisk og psykisk helse hos alle som kommer til oss uavhengig av hvilke forutsetninger hvert enkelt har. Vi ønsker å være med på å hjelpe mennesker med å finne sine iboende styrker.

 

Dagtilbud for hjemmeboende demente.

Inn på tunet tilbudet på gården er rettet mot arbeidstrening, dagaktivitetstilbud, alternativ skole og teambuilding Gården har som mål å være en ressurs for de som ønsker eller har behov for tilrettelagte og kvalitetssikrede Inn på tunet- tjenester innen:

• NAV; - Arbeidstrening 

Arbeidssøkere med behov for arbeidstrening 

 

VTA - plasser 

ADL- dagliglivstrening

• Helse og omsorgstjenester; - ADL - dagliglivstrening, arbeidstrening, gårdsopplevelser og rekreasjon Š

Rus og psykiatri

Dagaktivitetstilbud -avlastning, tidlig demens, fysisk og eller psykisk utviklingshemming m.m.

• Skole; alternativ undervisning- gården som læringsarena

• Språkpraksis

• Teambuilding - Aktiviteter og opplevelser for privat og offentlignæring


 

 

Alternativ skoleopplæring.

Skoleelever som trenger et alternativt tilbud i skolehverdagen. Enten små grupper eller enkeltelever. Skreddersydde opplegg knyttet opp mot læreplanen og den enkeltes behov slik at eleven/elever føler læring, mestirng og får gjennomført skolen på en god måte. 
Opplegg og gjennomføring følger individuell plan og evalueres i møte mellom gården og fagansvarlig/skole.


Henting og bringing av elever kan avtales om det er ønskelig.

 

 

Gården er under godkjenning!

 

 

Kontakt Inn på tunet Nordland

 

  Tlf.: 472 36 697

 

E-mail: nordland@innpatunet.no

Billedgalleri